menu
Home

T 038 - 467 1000      Een onderdeel van frionzorg.nl

Werken bij Frion

Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Bijna 1000 mensen krijgen ondersteuning van Frion. Achter deze mensen staan ruim 900 professionals en 350 vrijwilligers. Ons werkgebied is de regio Noordwest Overijssel.

Het succes van Frion staat en valt met de juiste mensen op de juiste plek. Frion daagt collega’s uit en faciliteert hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten en competenties in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Frion gelooft in eigen kracht en ontwikkeling van mensen en heeft als uitgangspunt dat mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk meedoen in de samenleving. Zij leven hun eigen leven leven en hebben daarover zoveel mogelijk zelf regie.

De collega’s kunnen het beste bepalen wat hiervoor nodig is. Zij hebben de ruimte om zoveel mogelijk zelf beslissingen te (kunnen) nemen. Zij zoeken samen met mensen met een verstandelijke beperking en zijn netwerk naar kansen. Zij benutten deze in relatie tot de mogelijkheden.